Välkommen till Restad!

Restad Gård är en plats med mycket gamla anor. Från 1590-talet fram till 1700-talets mitt var Restad en herrgård. Därefter fungerade gården som sommarboställe för sammanlagt ett tiotal landshövdingar. År 1905 inleddes ett nytt kapitel i Restads historia. Då invigdes Vänersborgs hospital och asyl. Efter att sjukhuset lagts ned lever nu Restad Gård vidare som plats för såväl boende som arbete och avkoppling.

Med utvecklingen av Restad värnar vi om historien, samtidigt som vi skapar nya aktiviteter och lösningar. Besök vårt sköna och gröna!

Skulpturer

Under de senaste åren har en skulpturpark anlagts här ved Restad Gård, med verk av internationellt erkända konstnärer.

Historien

Restad Gård är en plats med mycket gamla anor. Från 1590-talet fram till 1700-talets mitt var Restad en herrgård. Därefter fungerade gården som sommarboställe för sammanlagt ett tiotal landshövdingar.

Äta och bo

Unna dig själv ett boende i lugn miljö, med möjlighet till många aktiviteter och nära till stan! Hotell Hehrne ligger midt i parken, och erbjuder en mängd olika paket under säsongen.